Հոգեմետ դեղեր

Հոգեմետ դեղեր

Հոգեմետ դեղեր

Այս բաժնում բերված են հոգեմետ այն դեղերը, որոնք հաճախակի են նշանակվում բժիշկների կողմից։

Ուշադրություն։ Ստորև բերված դեղանյութերի նկարագրությունները պաշտոնական տեղեկատվության պարզեցված և լրացված տարբերակներն են։ Դեղորայքը ձեռք բերելուց և օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է անպայման խորհրդակցել բժշկի հետ և ծանոթանալ արտադրողի կողմից հաստատված դեղի նկարագրությանը։ Դեղանյութի վերաբերյալ բերված տեղեկատվությունը ներկայացված է միմիայն ծանոթացման նպատակով և չպետք է կիրառվի որպես ուղեցույց ինքնաբուժման համար։ Միայն բժիշկը կարող է որոշում ընդունել դեղանյութի նշանակման, ինչպես նաև չափաբաժնի և օգտագործման եղանակի վերաբերյալ։