Գրքեր

«Տագնապամարիչ․ տագնապային խանգարումների հաղթահարման ուղեցույց»

Գրքում մանրամասն ներկայացված են տագնապի և խուճապի, անհանգստության և վախի, կպչուն մտքերի առանձնահատկությունները և հիմնական դրսևորումները, ինչպես նաև, տագնապային և հարակից խանգարումների հիմնական տեսակները, դրանց պատճառականության, զարգացման և հաղթահարման ժամանակակից պատկերացումները։ Քննարկվում են տագնապի հաշվողական մոդելը, վերջինիս նեյրոկենսաբանական մեխանիզմներն ու ոչ-դեղորայքային հաղթահարման մեթոդները, ինչպես նաև ներկայացված են տագնապայնության և տագնապային խանգարումների հաղթահարման կոնկրետ տեխնիկաներ՝ կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի շրջանակներում։ Գիրքը նախատեսված է տագնապային խանգարումների և դրանց հոգեթերապիայի խնդիրներով զբաղվող հետազոտողների, սեփական տագնապայնությունը կամ տագնապային խանգարումը ինքնուրույն և/կամ մասնագետի օգնությամբ հաղթահարել ցանկացողների, ինչպես նաև իրենց այցելուներին/պացիենտներին օգնել ցանկացող հոգեկան առողջության և հարակից ոլորտների մասնագետների (հոգեբանների, հոգեթերապևտների, հոգեբույժների, նյարդաբանների, սոցիալական աշխատողների, հատուկ մանկավարժների և այլոց) համար։

Լեզուն՝ հայերեն

Էլ.տարբերակը` բացակայում է
Թղթե տարբերակը` հնարավոր է ձեռք բերել Երևան քաղաքի գրախանութներում և/կամ պատվիրել փոստային առաքում


«Խաղամոլություն․ ինչպես հաղթահարել»

Գրքում ներկայացված են խաղամոլության հիմնական տեսակները, վերջինիս պատճառականության, զարգացման և հաղթահարման ժամանակակից պատկերացումները։ Քննարկվում են խաղամոլության ոչ դեղորայքային, հոգեթերապևտիկ հաղթահարման մեթոդները։ Ներկայացված են խաղամոլության գնահատման գործիքներ և հաղթահարման 6 շաբաթյա  ծրագիր։  Գիրքը նախատեսված է ինչպես սեփական խնդիրը ինքնուրույն և/կամ մասնագետի օգնությամբ հաղթահարել ցանկացողների, այնպես էլ իրենց այցելուներին օգնել ցանկացող հոգեկան առողջության և հարակից ոլորտների մասնագետների (հոգեբանների, հոգեթերապևտների, հոգեբույժների, նյարդաբանների, սոցիալական աշխատողների, հատուկ մանկավարժների և այլոց) համար։

Լեզուն՝ հայերեն

Էլ.տարբերակը` բացակայում է
Թղթե տարբերակը` հնարավոր է ձեռք բերել Երևան քաղաքի գրախանութներում և/կամ պատվիրել առցանց ձևի միջոցով

Թղթե տարբերակի արժեքը` 4500 դրամ (Հրատարակչի կողմից սահմանված արժեքը)Basic RGB

Իրականության կոգնիտիվ կառուցարկումը. երեք տեխնիկա կոգնիտիվ-կոնցեպտուալ թերապիայից (2րդ հրատ․)

Գրքում ներկայացված են երեք հեղինակային հոգեթերապևտիկ տեխնիկա` տագնապի և վերջինիս հետ փոխկապակցված խնդիրների հաղթահարման համար: Գիրքը մասամբ արտացոլում է “Տագնապային խանգարումների կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա” թրեյնինգի բովանդակությունը և նախատեսված է հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների համար:

Լեզուն` ռուսերեն

Թղթե տարբերակը` հնարավոր է ձեռք բերել Երևան քաղաքի գրախանութներում և/կամ պատվիրել առցանց ձևի միջոցով
Թղթե տարբերակի արժեքը` 2000 դրամ (Հրատարակչի կողմից սահմանված արժեքը)Cover_Begoyan_GamblingԱխտաբանական խաղամոլություն․ Հոգեթերապևտի ուղեցույց + Աշխատանքային տետր այցելուի համար

Գրքում ներկայացված է ախտաբանական խաղամոլության հոգեթերապևտիկ ծրագիր, որը մշակվել է Կոգնիտիվ-կոնցեպտուալ թերապիայի հետազոտական լաբորատորիայի (CCTLab) և «Հիլֆմանն» հոգեբանական ծառայության մասնագետների կողմից: Վերջինս նախատեսված է ախտաբանական խաղամոլության հոգեթերապիայով զբաղվող հոգեկան առողջության մասնագետների (հոգեբանների, հոգեբույժների, հոգեթերապևտների) համար: Գիրքը և իրեն հավելող աշխատանքային տետրը կարելի է կիրառել աշխատանքում ինքնուրույն, սակայն խորհուրդ է տրվում անել դա սույն գրքում ներկայացված հոգեթերապևտիկ ծրագրի մասնագիտական թրեյնինգին մասնակցելուց հետո միայն:

Լեզուն` հայերեն

Էլ.տարբերակը` բացակայում է
Թղթե տարբերակը` պահեստում առկա չէ
Թղթե տարբերակի արժեքը` 10000 դրամ


Arman_Begoyan_Cognitive_Construction_of_RealityԻրականության կոգնիտիվ կառուցարկումը. երեք տեխնիկա կոգնիտիվ-կոնցեպտուալ թերապիայից

Գրքում ներկայացված են երեք հեղինակային հոգեթերապևտիկ տեխնիկա` տագնապի և վերջինիս հետ փոխկապակցված խնդիրների հաղթահարման համար: Գիրքը մասամբ արտացոլում է “Տագնապային խանգարումների կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա”  թրեյնինգի բովանդակությունը և նախատեսված է հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների համար:

Իմանալ գրքի մասին ավելին Ridero-ում։

Լեզուն` ռուսերեն

Գիտական ինդեքսավորումը` Science Index

Թղթե տարբերակը՝ պահեստում առկա չէ
Թղթե տարբերակի արժեքը` 4000 դրամ